Eindtermen

Mens en maatschappij

Muzische vorming

Nederlands

Wetenschap en techniek

Wiskunde

Leren leren

Sociale vaardigheden