Leerplandoelen

Mens en maatschappij

Tijd en ruimte

Natuur

Nederlands

Wiskunde

Leren leren

Sociale vaardigheden