Leerplandoelen

Socio-emotionele ontwikkeling

Ontwikkeling van een innerlijk kompas

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

Muzische grondhouding

Taalontwikkeling

Logisch en wiskundig denken